Ζεστοί αριθμοί

Αυτή η σελίδα δείχνει μια ανάλυση των κύριων θερμών αριθμών TZOKER που κληρώθηκαν. Τα αποτελέσματα ταξινομούνται κατά συχνότητα με τα πιο κοινά στην κορυφή. Πρέπει επίσης να ελέγξετε την τελευταία ημερομηνία εμφάνισης. Ελέγξτε πόση διαφορά υπάρχει στο πρώτο και το τελευταίο. Γιατί κάποιοι αριθμοί είναι δραματικά υψηλότεροι από άλλους; Θα συνεχίσει να έρχεται; ή ο επόμενος αριθμός θα κερδίσει την ηγεσία από τον πρώτο αριθμό; Μπορείτε να δείτε μια σαφή πληροφορία που ορισμένοι αριθμοί έδωσαν μεγάλες πιθανότητες σε αυτούς που τους επέλεξαν.

 • 31 Επαναλαμβάνω:
  321

  Εθεάθη τελευταία
  30 μέρες πριν
  13/1/2022
 • 37 Επαναλαμβάνω:
  321

  Εθεάθη τελευταία
  4 μέρες πριν
  8/2/2022
 • 34 Επαναλαμβάνω:
  320

  Εθεάθη τελευταία
  25 μέρες πριν
  18/1/2022
 • 29 Επαναλαμβάνω:
  314

  Εθεάθη τελευταία
  23 μέρες πριν
  20/1/2022
 • 41 Επαναλαμβάνω:
  314

  Εθεάθη τελευταία
  2 μέρες πριν
  10/2/2022
 • 27 Επαναλαμβάνω:
  310

  Εθεάθη τελευταία
  4 μέρες πριν
  8/2/2022
 • 11 Επαναλαμβάνω:
  309

  Εθεάθη τελευταία
  16 μέρες πριν
  27/1/2022
 • 13 Επαναλαμβάνω:
  309

  Εθεάθη τελευταία
  6 μέρες πριν
  6/2/2022
 • 5 Επαναλαμβάνω:
  306

  Εθεάθη τελευταία
  6 μέρες πριν
  6/2/2022
 • 32 Επαναλαμβάνω:
  303

  Εθεάθη τελευταία
  11 μέρες πριν
  1/2/2022
 • 17 Επαναλαμβάνω:
  301

  Εθεάθη τελευταία
  27 μέρες πριν
  16/1/2022
 • 21 Επαναλαμβάνω:
  301

  Εθεάθη τελευταία
  2 μέρες πριν
  10/2/2022
 • 23 Επαναλαμβάνω:
  301

  Εθεάθη τελευταία
  32 μέρες πριν
  11/1/2022
 • 26 Επαναλαμβάνω:
  301

  Εθεάθη τελευταία
  9 μέρες πριν
  3/2/2022
 • 28 Επαναλαμβάνω:
  301

  Εθεάθη τελευταία
  81 μέρες πριν
  23/11/2021
 • 14 Επαναλαμβάνω:
  300

  Εθεάθη τελευταία
  4 μέρες πριν
  8/2/2022
 • 18 Επαναλαμβάνω:
  298

  Εθεάθη τελευταία
  13 μέρες πριν
  30/1/2022
 • 36 Επαναλαμβάνω:
  298

  Εθεάθη τελευταία
  4 μέρες πριν
  8/2/2022
 • 24 Επαναλαμβάνω:
  295

  Εθεάθη τελευταία
  27 μέρες πριν
  16/1/2022
 • 8 Επαναλαμβάνω:
  294

  Εθεάθη τελευταία
  9 μέρες πριν
  3/2/2022
 • 40 Επαναλαμβάνω:
  291

  Εθεάθη τελευταία
  2 μέρες πριν
  10/2/2022
 • 39 Επαναλαμβάνω:
  289

  Εθεάθη τελευταία
  4 μέρες πριν
  8/2/2022
 • 4 Επαναλαμβάνω:
  288

  Εθεάθη τελευταία
  16 μέρες πριν
  27/1/2022
 • 30 Επαναλαμβάνω:
  288

  Εθεάθη τελευταία
  20 μέρες πριν
  23/1/2022
 • 15 Επαναλαμβάνω:
  287

  Εθεάθη τελευταία
  6 μέρες πριν
  6/2/2022
 • 1 Επαναλαμβάνω:
  285

  Εθεάθη τελευταία
  11 μέρες πριν
  1/2/2022
 • 2 Επαναλαμβάνω:
  285

  Εθεάθη τελευταία
  9 μέρες πριν
  3/2/2022
 • 12 Επαναλαμβάνω:
  285

  Εθεάθη τελευταία
  44 μέρες πριν
  30/12/2021
 • 19 Επαναλαμβάνω:
  285

  Εθεάθη τελευταία
  23 μέρες πριν
  20/1/2022
 • 7 Επαναλαμβάνω:
  284

  Εθεάθη τελευταία
  6 μέρες πριν
  6/2/2022
 • 16 Επαναλαμβάνω:
  284

  Εθεάθη τελευταία
  41 μέρες πριν
  2/1/2022
 • 9 Επαναλαμβάνω:
  283

  Εθεάθη τελευταία
  20 μέρες πριν
  23/1/2022
 • 25 Επαναλαμβάνω:
  283

  Εθεάθη τελευταία
  11 μέρες πριν
  1/2/2022
 • 35 Επαναλαμβάνω:
  283

  Εθεάθη τελευταία
  13 μέρες πριν
  30/1/2022
 • 38 Επαναλαμβάνω:
  280

  Εθεάθη τελευταία
  9 μέρες πριν
  3/2/2022
 • 42 Επαναλαμβάνω:
  280

  Εθεάθη τελευταία
  46 μέρες πριν
  28/12/2021
 • 10 Επαναλαμβάνω:
  279

  Εθεάθη τελευταία
  25 μέρες πριν
  18/1/2022
 • 43 Επαναλαμβάνω:
  278

  Εθεάθη τελευταία
  74 μέρες πριν
  30/11/2021
 • 6 Επαναλαμβάνω:
  276

  Εθεάθη τελευταία
  2 μέρες πριν
  10/2/2022
 • 3 Επαναλαμβάνω:
  275

  Εθεάθη τελευταία
  2 μέρες πριν
  10/2/2022
 • 20 Επαναλαμβάνω:
  275

  Εθεάθη τελευταία
  65 μέρες πριν
  9/12/2021
 • 45 Επαναλαμβάνω:
  273

  Εθεάθη τελευταία
  34 μέρες πριν
  9/1/2022
 • 22 Επαναλαμβάνω:
  270

  Εθεάθη τελευταία
  48 μέρες πριν
  26/12/2021
 • 44 Επαναλαμβάνω:
  269

  Εθεάθη τελευταία
  76 μέρες πριν
  28/11/2021
 • 33 Επαναλαμβάνω:
  268

  Εθεάθη τελευταία
  25 μέρες πριν
  18/1/2022

Το πιο συχνό τζόκερ

Αυτό το μέρος δείχνει μια ανάλυση των αριθμών TZOKER Joker που κληρώθηκαν. Τα αποτελέσματα ταξινομούνται κατά συχνότητα με τα πιο κοινά στην κορυφή. Πρέπει επίσης να ελέγξετε την τελευταία ημερομηνία εμφάνισης. Ελέγξτε πόση διαφορά υπάρχει στο πρώτο και το τελευταίο.

 • 1 Επαναλαμβάνω:
  144 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  4 μέρες πριν
  8/2/2022
 • 8 Επαναλαμβάνω:
  144 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  6 μέρες πριν
  6/2/2022
 • 3 Επαναλαμβάνω:
  140 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  16 μέρες πριν
  27/1/2022
 • 6 Επαναλαμβάνω:
  140 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  27 μέρες πριν
  16/1/2022
 • 16 Επαναλαμβάνω:
  140 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  146 μέρες πριν
  19/9/2021
 • 19 Επαναλαμβάνω:
  139 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  9 μέρες πριν
  3/2/2022
 • 2 Επαναλαμβάνω:
  137 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  23 μέρες πριν
  20/1/2022
 • 11 Επαναλαμβάνω:
  137 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  65 μέρες πριν
  9/12/2021
 • 4 Επαναλαμβάνω:
  134 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  2 μέρες πριν
  10/2/2022
 • 9 Επαναλαμβάνω:
  134 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  32 μέρες πριν
  11/1/2022
 • 18 Επαναλαμβάνω:
  134 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  48 μέρες πριν
  26/12/2021
 • 13 Επαναλαμβάνω:
  133 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  81 μέρες πριν
  23/11/2021
 • 15 Επαναλαμβάνω:
  133 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  20 μέρες πριν
  23/1/2022
 • 5 Επαναλαμβάνω:
  127 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  69 μέρες πριν
  5/12/2021
 • 10 Επαναλαμβάνω:
  127 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  142 μέρες πριν
  23/9/2021
 • 12 Επαναλαμβάνω:
  124 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  62 μέρες πριν
  12/12/2021
 • 7 Επαναλαμβάνω:
  123 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  86 μέρες πριν
  18/11/2021
 • 17 Επαναλαμβάνω:
  119 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  109 μέρες πριν
  26/10/2021
 • 14 Επαναλαμβάνω:
  118 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  25 μέρες πριν
  18/1/2022
 • 20 Επαναλαμβάνω:
  112 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  11 μέρες πριν
  1/2/2022
An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙