Ως Tzoker DNA, είναι η Νομική μας ειδοποίηση προς τους χρήστες μας

  • Τα αποτελέσματα, τα άρθρα και οι προβλέψεις που δημοσιεύονται στις σελίδες του ιστότοπου Tzoker DNA προορίζονται μόνο για σκοπούς ειδήσεων και ενημέρωσης. Το Tzoker DNA δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για πιθανές απώλειες από εκτιμήσεις. Η τελική απόφαση για το παιχνίδι είναι πάντα δική σας.
  • Στο Tzoker DNA δεν παίζονται παιχνίδια στοιχήματος ή λοταρίας. Το Tzoker DNA σε καμία περίπτωση δεν προσφέρει στα μέλη του ή στους θεατές του ιστότοπού του την ευκαιρία να στοιχηματίσουν ή να παίξουν παιχνίδια λότο και δεν δίνει καν κατεύθυνση για αυτό το θέμα.
  • Το Tzoker DNA είναι μια πλατφόρμα όπου οι δημιουργοί και οι χρήστες είναι πάροχοι περιεχομένου και δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για το περιεχόμενο που προστίθεται από τους χρήστες.
  • Όλα τα αριθμητικά δεδομένα, οι στατιστικές και οι εκτιμήσεις στον ιστότοπο Tzoker DNA προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Το περιεχόμενο στις στήλες και που δημιουργείται από τα μέλη είναι οι απόψεις των συγγραφέων και των μελών. Δεν αντικατοπτρίζει τη γενική άποψη του Tzoker DNA για το σχετικό θέμα.
  • Οι πληροφορίες στις ιστοσελίδες μας και η ακρίβειά τους δεν είναι εγγυημένες από εμάς και αυτές οι πληροφορίες δεν παρέχονται για να παρέχουν ένα συγκεκριμένο εισόδημα. Για το λόγο αυτό, η Tzoker DNA δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε υλική/ηθική ζημιά που μπορεί να προκύψει από λάθη, παραλείψεις στις πληροφορίες σε αυτές τις σελίδες ή τις συναλλαγές που έγιναν με βάση αυτές τις πληροφορίες, καθώς και για τυχόν ζημίες που μπορεί να υποστούν τρίτα μέρη σε οποιαδήποτε με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Το Tzoker DNA δεν τοποθετεί παράνομα στοιχήματα ούτε μεσολαβεί με οποιονδήποτε τρόπο.
An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙