Οι περισσότεροι ληξιπρόθεσμοι αριθμοί

Οι περισσότεροι καθυστερημένοι αριθμοί είναι αυτοί που δεν έχουν κληρωθεί για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μερικές φορές ο αριθμός δεν έρχεται ποτέ για μεγάλες μεγάλες περιόδους. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε τον πρώτο αριθμό πόσο περίμενε το παιχνίδι να έρθει ξανά. Πραγματικά μεγάλη διαφορά από άλλους συχνούς αριθμούς. Τα παρακάτω γραφικά δείχνουν τους πιο καθυστερημένους αριθμούς για το Tzoker, ώστε να μπορείτε να δείτε πόσες κληρώσεις έχουν πραγματοποιηθεί από την τελευταία εμφάνιση κάθε αριθμού και την ημερομηνία κατά την οποία κληρώθηκαν. Ελέγξτε το γραφικό διάγραμμα για να κατανοήσετε τη συχνότητα της περιόδου αναμονής. Εάν ένας αριθμός έχει μεγάλο χρόνο αναμονής Μπορούμε να πούμε ότι αρχίζει να έχει περισσότερες πιθανότητες να έρθει;

 • 2 Επαναλαμβάνω:
  285

  Εθεάθη τελευταία
  9 μέρες πριν
  3/2/2022
  81
 • 39 Επαναλαμβάνω:
  289

  Εθεάθη τελευταία
  4 μέρες πριν
  8/2/2022
  72
 • 40 Επαναλαμβάνω:
  291

  Εθεάθη τελευταία
  2 μέρες πριν
  10/2/2022
  70
 • 44 Επαναλαμβάνω:
  269

  Εθεάθη τελευταία
  76 μέρες πριν
  28/11/2021
  68
 • 16 Επαναλαμβάνω:
  284

  Εθεάθη τελευταία
  41 μέρες πριν
  2/1/2022
  65
 • 45 Επαναλαμβάνω:
  273

  Εθεάθη τελευταία
  34 μέρες πριν
  9/1/2022
  64
 • 21 Επαναλαμβάνω:
  301

  Εθεάθη τελευταία
  2 μέρες πριν
  10/2/2022
  63
 • 7 Επαναλαμβάνω:
  284

  Εθεάθη τελευταία
  6 μέρες πριν
  6/2/2022
  63
 • 25 Επαναλαμβάνω:
  283

  Εθεάθη τελευταία
  11 μέρες πριν
  1/2/2022
  62
 • 19 Επαναλαμβάνω:
  285

  Εθεάθη τελευταία
  23 μέρες πριν
  20/1/2022
  61
 • 42 Επαναλαμβάνω:
  280

  Εθεάθη τελευταία
  46 μέρες πριν
  28/12/2021
  60
 • 36 Επαναλαμβάνω:
  298

  Εθεάθη τελευταία
  4 μέρες πριν
  8/2/2022
  59
 • 30 Επαναλαμβάνω:
  288

  Εθεάθη τελευταία
  20 μέρες πριν
  23/1/2022
  59
 • 6 Επαναλαμβάνω:
  276

  Εθεάθη τελευταία
  2 μέρες πριν
  10/2/2022
  58
 • 38 Επαναλαμβάνω:
  280

  Εθεάθη τελευταία
  9 μέρες πριν
  3/2/2022
  57
 • 1 Επαναλαμβάνω:
  285

  Εθεάθη τελευταία
  11 μέρες πριν
  1/2/2022
  56
 • 34 Επαναλαμβάνω:
  320

  Εθεάθη τελευταία
  25 μέρες πριν
  18/1/2022
  53
 • 23 Επαναλαμβάνω:
  301

  Εθεάθη τελευταία
  32 μέρες πριν
  11/1/2022
  52
 • 5 Επαναλαμβάνω:
  306

  Εθεάθη τελευταία
  6 μέρες πριν
  6/2/2022
  52
 • 11 Επαναλαμβάνω:
  309

  Εθεάθη τελευταία
  16 μέρες πριν
  27/1/2022
  51
 • 9 Επαναλαμβάνω:
  283

  Εθεάθη τελευταία
  20 μέρες πριν
  23/1/2022
  51
 • 8 Επαναλαμβάνω:
  294

  Εθεάθη τελευταία
  9 μέρες πριν
  3/2/2022
  51
 • 28 Επαναλαμβάνω:
  301

  Εθεάθη τελευταία
  81 μέρες πριν
  23/11/2021
  50
 • 12 Επαναλαμβάνω:
  285

  Εθεάθη τελευταία
  44 μέρες πριν
  30/12/2021
  50
 • 3 Επαναλαμβάνω:
  275

  Εθεάθη τελευταία
  2 μέρες πριν
  10/2/2022
  50
 • 29 Επαναλαμβάνω:
  314

  Εθεάθη τελευταία
  23 μέρες πριν
  20/1/2022
  49
 • 35 Επαναλαμβάνω:
  283

  Εθεάθη τελευταία
  13 μέρες πριν
  30/1/2022
  48
 • 27 Επαναλαμβάνω:
  310

  Εθεάθη τελευταία
  4 μέρες πριν
  8/2/2022
  48
 • 13 Επαναλαμβάνω:
  309

  Εθεάθη τελευταία
  6 μέρες πριν
  6/2/2022
  48
 • 37 Επαναλαμβάνω:
  321

  Εθεάθη τελευταία
  4 μέρες πριν
  8/2/2022
  47
 • 33 Επαναλαμβάνω:
  268

  Εθεάθη τελευταία
  25 μέρες πριν
  18/1/2022
  47
 • 26 Επαναλαμβάνω:
  301

  Εθεάθη τελευταία
  9 μέρες πριν
  3/2/2022
  46
 • 14 Επαναλαμβάνω:
  300

  Εθεάθη τελευταία
  4 μέρες πριν
  8/2/2022
  46
 • 43 Επαναλαμβάνω:
  278

  Εθεάθη τελευταία
  74 μέρες πριν
  30/11/2021
  45
 • 31 Επαναλαμβάνω:
  321

  Εθεάθη τελευταία
  30 μέρες πριν
  13/1/2022
  45
 • 10 Επαναλαμβάνω:
  279

  Εθεάθη τελευταία
  25 μέρες πριν
  18/1/2022
  45
 • 32 Επαναλαμβάνω:
  303

  Εθεάθη τελευταία
  11 μέρες πριν
  1/2/2022
  43
 • 20 Επαναλαμβάνω:
  275

  Εθεάθη τελευταία
  65 μέρες πριν
  9/12/2021
  43
 • 22 Επαναλαμβάνω:
  270

  Εθεάθη τελευταία
  48 μέρες πριν
  26/12/2021
  41
 • 15 Επαναλαμβάνω:
  287

  Εθεάθη τελευταία
  6 μέρες πριν
  6/2/2022
  41
 • 18 Επαναλαμβάνω:
  298

  Εθεάθη τελευταία
  13 μέρες πριν
  30/1/2022
  40
 • 17 Επαναλαμβάνω:
  301

  Εθεάθη τελευταία
  27 μέρες πριν
  16/1/2022
  40
 • 4 Επαναλαμβάνω:
  288

  Εθεάθη τελευταία
  16 μέρες πριν
  27/1/2022
  39
 • 41 Επαναλαμβάνω:
  314

  Εθεάθη τελευταία
  2 μέρες πριν
  10/2/2022
  38
 • 24 Επαναλαμβάνω:
  295

  Εθεάθη τελευταία
  27 μέρες πριν
  16/1/2022
  34

Οι περισσότεροι ληξιπρόθεσμοι αριθμοί

αριθμός Πιο καθυστερημένα
2
39
40
44
16
45
21
7
25
19
42
36
30
6
38
1
34
23
An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙