Κοινά 2 ζεύγη

Αυτή η σελίδα δείχνει μια ανάλυση των πιο κοινών ζευγών αριθμών στο Tzoker ταξινομημένα κατά συχνότητα με τους πιο συνηθισμένους στην κορυφή. Ας δούμε τον παρακάτω πίνακα πώς έρχονται ως ζευγάρια. Τι είναι η συχνότητα ζεύγους και ποιος είναι ο τελευταίος χρόνος εμφάνισης. Πρέπει να αποδεχτείτε αυτό κάποιοι αριθμοί αγαπούν τη σύζευξη. Όταν ελέγχουμε πόση ώρα έρχεται. Και ποιο ήταν αυτό το ερχόμενο ποσοστό με το ζευγάρι. Συνειδητοποιούμε ότι ο αριθμός έρχεται με ζευγάρι. Ποια είναι η συχνή και ποια η σχέση μεταξύ αυτών των αριθμών; Ελέγξτε τα αναλυτικά αποτελέσματα. Αυτή η σελίδα δείχνει μια ανάλυση των πιο κοινών ζευγών αριθμών στο Tzoker ταξινομημένα κατά συχνότητα με τους πιο συνηθισμένους στην κορυφή. Ας δούμε τον παρακάτω πίνακα πώς έρχονται ως ζευγάρια. Τι είναι η συχνότητα ζεύγους και ποιος είναι ο τελευταίος χρόνος εμφάνισης. Πρέπει να αποδεχτείτε αυτό κάποιοι αριθμοί αγαπούν τη σύζευξη. Όταν ελέγχουμε πόση ώρα έρχεται. Και ποιο ήταν αυτό το ερχόμενο ποσοστό με το ζευγάρι. Συνειδητοποιούμε ότι ο αριθμός έρχεται με ζευγάρι. Ποια είναι η συχνή και ποια η σχέση μεταξύ αυτών των αριθμών; Ελέγξτε τα αναλυτικά αποτελέσματα. Αξίζει να διερευνηθεί γιατί αρέσει ο ένας στον άλλον σε αυτούς τους δυαδικούς αριθμούς. Γιατί όταν έρθουν αυτά τα νούμερα, έρχεται ο άλλος, αξίζει να σκεφτούμε αν θα κάνουν ξανά την ίδια προσπάθεια.

αριθμός Επανάληψη μέτρησης Εθεάθη τελευταία
23 42
42
8/8/2021
24 30
41
11/21/2021
8 41
41
10/7/2021
14 43
40
9/19/2021
12 27
40
8/12/2021
12 31
40
3/2/2021
29 31
40
9/7/2021
1 41
39
12/2/2021
2 41
39
12/23/2021
31 41
39
1/13/2022
20 34
39
4/22/2021
5 11
38
1/27/2022
22 25
38
10/26/2021
14 29
38
8/17/2021
1 15
38
5/18/2021
29 36
38
11/28/2021
1 34
38
6/16/2020
5 25
38
12/5/2021
16 37
38
5/13/2021
11 41
38
1/27/2022
23 24
37
11/16/2021
7 29
37
11/11/2021
2 32
37
1/11/2022
31 32
37
10/3/2021
11 18
37
6/15/2021
8 14
37
9/19/2021
28 34
37
5/7/2020
19 30
36
1/6/2022
3 32
36
2/1/2022
17 34
36
12/28/2021
An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙