Πίνακας αριθμών

Σε αυτή τη σελίδα Μπορείτε να δείτε και να αναλύσετε τις περισσότερες και σημαντικές παραμέτρους για τους αριθμούς. Ετοιμάσαμε έναν μεγάλο πίνακα που περιέχει όλες τις αναλυτικές παραμέτρους για να κάνουμε τους αριθμούς πιο ορατούς στην προοπτική σας. σε αυτόν τον πίνακα μπορείτε να δείτε πολλές άλλες παραμέτρους μαζί δίπλα δίπλα. Και χρησιμοποιήσαμε χρώματα για να τα αναγνωρίσει η προσοχή σας πιο εύκολα. Κυκλώστε τα χρώματα από το μπλε στο κόκκινο: δείχνει ότι τα μπλε είναι λιγότερο συχνά και τα κόκκινα είναι πιο συχνοί αριθμοί. Χρώματα φόντου από μπλε σε κόκκινο: δείχνει ότι τα μπλε πλησιάζουν περισσότερο ο χρόνος, τα κόκκινα έχουν περισσότερο χρόνο αναμονής. Ίσως είναι εδώ; Ελέγξτε όλες τις αναλυτικές έρευνες.

 • 1 Επαναλαμβάνω:
  285

  Εθεάθη τελευταία
  11 μέρες πριν
  1/2/2022
 • 2 Επαναλαμβάνω:
  285

  Εθεάθη τελευταία
  9 μέρες πριν
  3/2/2022
 • 3 Επαναλαμβάνω:
  275

  Εθεάθη τελευταία
  2 μέρες πριν
  10/2/2022
 • 4 Επαναλαμβάνω:
  288

  Εθεάθη τελευταία
  16 μέρες πριν
  27/1/2022
 • 5 Επαναλαμβάνω:
  306

  Εθεάθη τελευταία
  6 μέρες πριν
  6/2/2022
 • 6 Επαναλαμβάνω:
  276

  Εθεάθη τελευταία
  2 μέρες πριν
  10/2/2022
 • 7 Επαναλαμβάνω:
  284

  Εθεάθη τελευταία
  6 μέρες πριν
  6/2/2022
 • 8 Επαναλαμβάνω:
  294

  Εθεάθη τελευταία
  9 μέρες πριν
  3/2/2022
 • 9 Επαναλαμβάνω:
  283

  Εθεάθη τελευταία
  20 μέρες πριν
  23/1/2022
 • 10 Επαναλαμβάνω:
  279

  Εθεάθη τελευταία
  25 μέρες πριν
  18/1/2022
 • 11 Επαναλαμβάνω:
  309

  Εθεάθη τελευταία
  16 μέρες πριν
  27/1/2022
 • 12 Επαναλαμβάνω:
  285

  Εθεάθη τελευταία
  44 μέρες πριν
  30/12/2021
 • 13 Επαναλαμβάνω:
  309

  Εθεάθη τελευταία
  6 μέρες πριν
  6/2/2022
 • 14 Επαναλαμβάνω:
  300

  Εθεάθη τελευταία
  4 μέρες πριν
  8/2/2022
 • 15 Επαναλαμβάνω:
  287

  Εθεάθη τελευταία
  6 μέρες πριν
  6/2/2022
 • 16 Επαναλαμβάνω:
  284

  Εθεάθη τελευταία
  41 μέρες πριν
  2/1/2022
 • 17 Επαναλαμβάνω:
  301

  Εθεάθη τελευταία
  27 μέρες πριν
  16/1/2022
 • 18 Επαναλαμβάνω:
  298

  Εθεάθη τελευταία
  13 μέρες πριν
  30/1/2022
 • 19 Επαναλαμβάνω:
  285

  Εθεάθη τελευταία
  23 μέρες πριν
  20/1/2022
 • 20 Επαναλαμβάνω:
  275

  Εθεάθη τελευταία
  65 μέρες πριν
  9/12/2021
 • 21 Επαναλαμβάνω:
  301

  Εθεάθη τελευταία
  2 μέρες πριν
  10/2/2022
 • 22 Επαναλαμβάνω:
  270

  Εθεάθη τελευταία
  48 μέρες πριν
  26/12/2021
 • 23 Επαναλαμβάνω:
  301

  Εθεάθη τελευταία
  32 μέρες πριν
  11/1/2022
 • 24 Επαναλαμβάνω:
  295

  Εθεάθη τελευταία
  27 μέρες πριν
  16/1/2022
 • 25 Επαναλαμβάνω:
  283

  Εθεάθη τελευταία
  11 μέρες πριν
  1/2/2022
 • 26 Επαναλαμβάνω:
  301

  Εθεάθη τελευταία
  9 μέρες πριν
  3/2/2022
 • 27 Επαναλαμβάνω:
  310

  Εθεάθη τελευταία
  4 μέρες πριν
  8/2/2022
 • 28 Επαναλαμβάνω:
  301

  Εθεάθη τελευταία
  81 μέρες πριν
  23/11/2021
 • 29 Επαναλαμβάνω:
  314

  Εθεάθη τελευταία
  23 μέρες πριν
  20/1/2022
 • 30 Επαναλαμβάνω:
  288

  Εθεάθη τελευταία
  20 μέρες πριν
  23/1/2022
 • 31 Επαναλαμβάνω:
  321

  Εθεάθη τελευταία
  30 μέρες πριν
  13/1/2022
 • 32 Επαναλαμβάνω:
  303

  Εθεάθη τελευταία
  11 μέρες πριν
  1/2/2022
 • 33 Επαναλαμβάνω:
  268

  Εθεάθη τελευταία
  25 μέρες πριν
  18/1/2022
 • 34 Επαναλαμβάνω:
  320

  Εθεάθη τελευταία
  25 μέρες πριν
  18/1/2022
 • 35 Επαναλαμβάνω:
  283

  Εθεάθη τελευταία
  13 μέρες πριν
  30/1/2022
 • 36 Επαναλαμβάνω:
  298

  Εθεάθη τελευταία
  4 μέρες πριν
  8/2/2022
 • 37 Επαναλαμβάνω:
  321

  Εθεάθη τελευταία
  4 μέρες πριν
  8/2/2022
 • 38 Επαναλαμβάνω:
  280

  Εθεάθη τελευταία
  9 μέρες πριν
  3/2/2022
 • 39 Επαναλαμβάνω:
  289

  Εθεάθη τελευταία
  4 μέρες πριν
  8/2/2022
 • 40 Επαναλαμβάνω:
  291

  Εθεάθη τελευταία
  2 μέρες πριν
  10/2/2022
 • 41 Επαναλαμβάνω:
  314

  Εθεάθη τελευταία
  2 μέρες πριν
  10/2/2022
 • 42 Επαναλαμβάνω:
  280

  Εθεάθη τελευταία
  46 μέρες πριν
  28/12/2021
 • 43 Επαναλαμβάνω:
  278

  Εθεάθη τελευταία
  74 μέρες πριν
  30/11/2021
 • 44 Επαναλαμβάνω:
  269

  Εθεάθη τελευταία
  76 μέρες πριν
  28/11/2021
 • 45 Επαναλαμβάνω:
  273

  Εθεάθη τελευταία
  34 μέρες πριν
  9/1/2022

τζόκερ

Σε αυτή τη σελίδα Μπορείτε να δείτε και να αναλύσετε τις περισσότερες και σημαντικές παραμέτρους για τους αριθμούς. Ετοιμάσαμε έναν μεγάλο πίνακα που περιέχει όλες τις αναλυτικές παραμέτρους για να κάνουμε τους αριθμούς πιο ορατούς στην προοπτική σας. σε αυτόν τον πίνακα μπορείτε να δείτε πολλές άλλες παραμέτρους μαζί δίπλα δίπλα. Και χρησιμοποιήσαμε χρώματα για να τα αναγνωρίσει η προσοχή σας πιο εύκολα. Κυκλώστε τα χρώματα από το μπλε στο κόκκινο: δείχνει ότι τα μπλε είναι λιγότερο συχνά και τα κόκκινα είναι πιο συχνοί αριθμοί. Χρώματα φόντου από μπλε σε κόκκινο: δείχνει ότι τα μπλε πλησιάζουν περισσότερο ο χρόνος, τα κόκκινα έχουν περισσότερο χρόνο αναμονής. Ίσως είναι εδώ; Ελέγξτε όλες τις αναλυτικές έρευνες.

 • 1 Επαναλαμβάνω:
  144 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  4 μέρες πριν
  8/2/2022
 • 2 Επαναλαμβάνω:
  137 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  23 μέρες πριν
  20/1/2022
 • 3 Επαναλαμβάνω:
  140 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  16 μέρες πριν
  27/1/2022
 • 4 Επαναλαμβάνω:
  134 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  2 μέρες πριν
  10/2/2022
 • 5 Επαναλαμβάνω:
  127 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  69 μέρες πριν
  5/12/2021
 • 6 Επαναλαμβάνω:
  140 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  27 μέρες πριν
  16/1/2022
 • 7 Επαναλαμβάνω:
  123 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  86 μέρες πριν
  18/11/2021
 • 8 Επαναλαμβάνω:
  144 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  6 μέρες πριν
  6/2/2022
 • 9 Επαναλαμβάνω:
  134 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  32 μέρες πριν
  11/1/2022
 • 10 Επαναλαμβάνω:
  127 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  142 μέρες πριν
  23/9/2021
 • 11 Επαναλαμβάνω:
  137 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  65 μέρες πριν
  9/12/2021
 • 12 Επαναλαμβάνω:
  124 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  62 μέρες πριν
  12/12/2021
 • 13 Επαναλαμβάνω:
  133 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  81 μέρες πριν
  23/11/2021
 • 14 Επαναλαμβάνω:
  118 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  25 μέρες πριν
  18/1/2022
 • 15 Επαναλαμβάνω:
  133 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  20 μέρες πριν
  23/1/2022
 • 16 Επαναλαμβάνω:
  140 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  146 μέρες πριν
  19/9/2021
 • 17 Επαναλαμβάνω:
  119 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  109 μέρες πριν
  26/10/2021
 • 18 Επαναλαμβάνω:
  134 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  48 μέρες πριν
  26/12/2021
 • 19 Επαναλαμβάνω:
  139 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  9 μέρες πριν
  3/2/2022
 • 20 Επαναλαμβάνω:
  112 επανειλημμένος

  Εθεάθη τελευταία
  11 μέρες πριν
  1/2/2022
An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙